Van theatervoorstelling naar volledige leerlijn ‘Respect’

Arnold Le Belle
Arnold Le Belle

In 2016 kreeg het Wellantcollege De Groenstrook de ‘People help the People’-Award. Uitgereikt door de Commissie Iedere Dag Veilig Onderwijs (onderdeel van Stichting Veilig Onderwijs).

Het Wellantcollege ontwikkelde in samenwerking met Dans in School de theatervoorstelling ’Respect in Beweging’. Deze theatervoorstelling is de afsluiting van het introductieprogramma voor de eerstejaars. Op deze manier worden de nieuwe leerlingen vanaf het begin meegenomen in de gedragscultuur van de school.

Na de theatervoorstelling ging het echter verder. Inmiddels is er een hele leerlijn ontwikkeld, vakoverstijgend en voor de leerlingen van álle klassen.

Lees het volledige artikel

Wilt u meer weten over de theatervoorstelling of de leerlijn ‘Respect in Beweging’, stuur dan een mail naar contact@stichtingveiligonderwijs.nl.

Vraag het gratis magazine Sociaal Veilig Onderwijs aan.