Stichting Veilig Onderwijs is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over sociaal veilig onderwijs. Wij begeleiden sinds 2007 scholen in het creëren van een veilig en prettig leerklimaat. Daarvoor hebben wij diverse experts in dienst. Zij adviseren in de aanpak van onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en pesten. En zij geven advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen.

Wat is onze doelgroep?

Scholen, onderwijsinstellingen en docenten vormen de doelgroep van Stichting Veilig Onderwijs. Maar ook leerlingen, studenten en ouders bieden wij hulp. Zij kunnen ons benaderen met een klacht over (seksueel) ongewenst gedrag, pesten en discriminatie. Wij zullen dan zowel ouder, leerling als ook school helpen een oplossing te vinden voor het sociaal onveilige gedrag.

Waarom kiezen voor Stichting Veilig Onderwijs?

Wij informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het mbo. Daarbij gaan wij altijd uit van de behoefte van de school en de actuele onderwijspraktijk. Wij hanteren de Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) als leidraad. Deze wetgeving is mede door onze inbreng in 2015 tot stand gekomen.

Wist u dat….?

… Stichting Veilig Onderwijs is sinds 2007 actief bezig met het helpen van scholen en gemeenten om een veilig leerklimaat te waarborgen?

… Dat Stichting Veilig Onderwijs mee heeft geholpen aan de wetgeving sociaal veilig school beleid?

… Stichting Veilig Onderwijs nooit met een vaste methode werkt, maar juist kijkt naar de wensen van de scholen, ouder en/of kind?

… Stichting Veilig Onderwijs Ieder kwartaal een magazine uitbrengt met artikelen rondom sociaal veilige leeromgevingen?

… Stichting Veilig Onderwijs met louter proffesionals werkt, die administratief ondersteund worden door een team van vrijwilligers? Lijkt het jou ook leuk om u voor veilig onderwijs in te zetten? Neem dan gerust contact met ons op via contact@stichtingveiligonderwijs.nl!

Award

Wij stimuleren sociaal veilig onderwijs onder meer door enkele projecten: met enige regelmaat ontvangt een school het predicaat Sociaal Veilige School.

Daarnaast reikt de commissie Iedere dag veilig onderwijs jaarlijks de People Help the People-Award uit. Die gaat naar een school of een organisatie die zich nadrukkelijk heeft ingezet voor veilig onderwijs.

Wij informeren onder andere over de projecten in ons kwartaalmagazine. Daarin zijn ook landelijke initiatieven rondom veilig onderwijs en interviews met onze specialisten te lezen. Veel scholen en onderwijsinstellingen in Nederland ontvangen dat magazine.