Stichting Veilig Onderwijs Dienstverlening

Onze diensten zijn gericht op het ontzorgen van scholen en het bevorderen van de sociale veiligheid voor alle betrokkenen. Wij helpen scholen bij het opstellen en aanpassen van hun sociale veiligheidsbeleid, inclusief het anti-pestprotocol/veiligheidsprotocol, en evalueren dit jaarlijks. Wij kijken naar wat de school belangrijk vindt en welke protocollen verder uitgewerkt moeten worden. Wij bieden ook diensten zoals observatie op school, coaching, mediation, communicatie, school-counseling, externe-vertrouwenspersoon, workshops voor leerlingen en ouderavonden om te werken aan sociale veiligheid. Wanneer de school voldoet aan de wet “veiligheid op school” zal de school het predicaat “De sociaal veilige school” ontvangen.

De dienstverlening van Stichting Veilig Onderwijs is gericht op het voorkomen van ongewenste/ gevaarlijke situaties en het bevorderen van de sociale veiligheid voor alle betrokkenen in de school, waaronder werknemers onderling, leerlingen onderling, en werknemers en leerlingen/ouders. Onze experts werken samen met de school om aan de specifieke behoeften van de school te voldoen en te werken aan sociale veiligheid. De diensten die wij bieden zijn op maat gemaakt om de school te ondersteunen in hun inspanningen om een veilige omgeving te creëren voor alle betrokkenen.

Predicaat Sociaal Veilige School/ Beleid

Het predicaat “Sociaal Veilige School” wordt toegekend aan scholen die kiezen voor een preventieve en structurele aanpak om aan de sociale veiligheid van kinderen en personeel te werken. De “Sociaal Veilige School” -aanpak is een praktische methode die zich richt op de specifieke behoeften en wensen van de school en bouwt op de bestaande inspanningen van de school. De aanpak richt zich op vier pijlers: signaleren, educatie, omgeving en beleid.

Signaleren houdt in vroegtijdige detectie van risico’s en preventie van problemen. Educatie richt zich op collectieve preventie door informatie en voorlichting over sociale veiligheid.

Omgeving richt zich op het creëren van een veilige fysieke en sociale omgeving en beleid richt zich op afspraken, regels, protocollen, monitoring en handhaving. Wanneer een school voldoet aan deze aanpak, zal het predicaat “Sociaal Veilige School” worden toegekend.

Diensten

Onze diensten zijn gericht op het ondersteunen van scholen bij het bevorderen van de sociale veiligheid voor alle betrokkenen. Dit omvat:

  • Observatie op school om problemen te signaleren en te voorkomen
  • Coaching van teamleden en leerlingen om vaardigheden te versterken en eventuele problemen aan te pakken
  • Mediation om conflicten op te lossen en communicatie te verbeteren
  • Het overnemen van de communicatie van betrokkenen bij escalaties om de situatie te de-escaleren
  • School-counseling voor leerlingen en leerkrachten om emotionele en gedragsproblemen aan te pakken
  • Externe-vertrouwenspersoon om een vertrouwensrelatie te creëren voor leerlingen en leerkrachten die problemen ondervinden
  • Het verzorgen van workshops voor leerlingen om kennis en vaardigheden te versterken en te werken aan sociale veiligheid.
  • Het verzorgen van informatie bijeenkomsten voor ouders
  • Het verzorgen van studie bijeenkomsten voor teamleden

Deze diensten zijn gericht op preventie, signalering en oplossing van problemen. Op deze manier ondersteunen wij uw school om te werken aan sociale veiligheid.