Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website

  1. Stichting Veilig Onderwijs heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site en geeft 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site.
  2. Stichting Veilig Onderwijs is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website.
  3. In geen enkel geval zal Stichting Veilig Onderwijs aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.
  4. Verwijzingen of hyperlinks naar de andere websites, met uitzondering van DNB Groep B.V. en Stichting Fractal Productions die niet het eigendom zijn van Stichting Veilig Onderwijs, zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
  5. Bij sponsoren, donateurs en ‘Vrienden van de Stichting’ kunnen wel hyperlinks worden geplaatst. Stichting Veilig Onderwijs is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden.
  6. Deze site heeft zijn eigen gebruikersvoorwaarden. Om absolute neutraliteit te behouden zetten wij verder geen verwijzingen of hyperlinks in naar andere partijen. Behalve naar onze sponsoren zullen zullen verzoeken om links te plaatsen naar externe partijen door Stichting Veilig Onderwijs niet worden gehonoreerd.
  7. De informatie en het logo van Stichting Veilig Onderwijs die op deze site staan mogen niet vrij verspreid worden zonder toestemming van Stichting Veilig Onderwijs. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan mits Stichting Veilig Onderwijs daar schriftelijke toestemming heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt.
  8. Brieven en e-mailberichten die door Stichting Veilig Onderwijs worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden.
  9. Brieven en e-mailberichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding.
  10. Brieven en e-mailberichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of e-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.


Beeldgebruik

Stichting Veilig Onderwijs heeft zijn best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.