Natasja Huisman, directeur

Stichting Veilig Onderwijs

is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over sociaal veilig onderwijs. Wij begeleiden sinds 2007 scholen in het creëren van een veilig en prettig leerklimaat. Daarvoor hebben wij diverse experts in dienst. Zij adviseren in de aanpak van onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en pesten en zij geven advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen.

Predicaat Sociaal Veilige School

De Stichting Veilig Onderwijs helpt scholen met het op orde brengen en houden van sociaal veiligheidsbeleid. Daarbij gaan we uit van de wensen van de school (visie) en al haar betrokkenen: bestuur, directie, leerkrachten, leerlingen en ouders.

We zorgen ervoor dat de school kan beantwoorden aan de wettelijke eisen en we hebben oog voor de losse eindjes. Met onze expertise zijn wij voor u een betrouwbare, onafhankelijke partner bij al uw inspanningen om de school een veilige leef-, leer-, en werkomgeving te maken voor allen.