Uit de praktijk: de politie op school

Vanwege intake gesprekken kom ik op veel scholen in het hele land. Vaak gaan deze gesprekken
over de ‘tools’, die wij scholen kunnen bieden en hoe zij daarmee weer vooruit kunnen op het
gebied van sociale veiligheid.

door Els Hendrikse, directrice Stichting Veilig Onderwijs

Het is inderdaad zo dat scholen al heel erg ver komen, als zij ons op hun maat hun schoolbeleid laten formuleren en gebruik maken van onze aanvullende diensten. Want iedereen -ook ouders- kunnen zich dan in dit beleid vinden. Dit gebeurt doordat ouders zich zullen conformeren aan dit beleid, wanneer hun kind op school komt. En het personeel is betrokken geweest bij het formuleren van het beleid.

Personeel en ouders zijn akkoord gegaan met het beleid middels de ondertekening van het contract. Vanzelfsprekend mag het bevoegd gezag verwachten dat alle betrokkenen bij de school zich houden aan het schoolbeleid.

In ons kwartaalblad staan nieuws- en achtergrondverhalen. Daarnaast bevat het magazine artikelen met verhalen uit de praktijk.

U kunt het gratis magazine aanvragen via contact@stichtingveiligonderwijs.nl