Psychologe Appelman: waar ligt de grens?

Hester Appelman is een van de professionals die voor Stichting Veilig Onderwijs in het werkveld aan de slag is. De psychologe, gespecialiseerd in trauma en stress, heeft een duidelijke mening over de gevolgen van de dringende adviezen van het OMT en RIVM voor kinderen, ouders en onderwijspersoneel.

“Waar ligt jouw grens? En laat jij jouw kinderen door de adviezen van het OMT verkloten?”, steekt Appelman van wal. “Het is een vraag die binnenkomt, maar als kinderen op basis van beleid niet meer hun basisbehoeften kunnen vervullen, heeft dat een directe impact op hoe kinderen zich ontwikkelen.”

Stichting Veilig Onderwijs is onafhankelijk en biedt hulp aan ouders, leerkrachten, onderwijspersoneel, directies en schoolbesturen met het omgaan met de huidige coronaregels, -adviezen en andere coronaperikelen. Neem contact met ons op via contact@stichtingveiligonderwijs.nl of 034 6550655.

Appelman noemt rust, regelmaat en vooral ‘erbij horen’ als drie belangrijke pijlers in het leven van een kind.

“Wat gebeurt er met een kind als het naar huis gestuurd wordt, omdat het ‘vermoedelijk besmet’ is? Wat gebeurt er met een kind waarvan de ouders het kind niet willen laten testen? Hoe denk je dat dát voor een kind is?

Hester Appelman
Psychologe Hester Appelman

De psychologe ziet een doemscenario voor zich als dit te lang gaat duren. “Bij mij is de grens al bereikt. Waar ligt jouw grens als ouder, als leerkracht, als directeur, als jeugdhulpverlener? Kinderen hebben deze basisbehoeften nodig om zich gezond te kunnen ontwikkelen.”

Als de beleidsmakers dit niet inzien hebben ze volgens Appelman “het empatisch vermogen van een pinda”. Ze vervolgt: “het gaat niet meer over gezondheid, niet meer over gezonde ontwikkeling”.