Predicaat - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Predicaat

Scholen - Gemeenten
PredicaatLogo
 
- Uw schoolbeleid is onze zorg -
Een Sociaal Veilige School kiest voor een structureel aanpak om aan de Sociaal Veilige leefstijl van kinderen en personeel te werken.

De Sociaal veilige School.
De Sociaal Veilige School is een praktische werkwijze. De Sociaal Veilige school ondersteunt u om structureel bij te dragen aan een Sociaal Veilige leefklimaat van leerlingen en medewerkers van uw school. De Sociaal Veilige school gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van sociale veiligheid op de meest effectieve manier in te zetten.
 

De vier Sociaal Veilige School-pijlers
Behalve structureel is het van belang integraal aan een Sociaal Veilige leefstijl te werken. Daarom richt de aanpak zich op vier pijlers:
 1. Signaleren
  Vroegtijdige signalering van bekende risicofactoren bij individuele leerlingen (zoals gescheiden ouders, pesten of overgewicht) en de geïndiceerde preventieve zorg die daarop volgt (individuele leerlingenzorg).

 2. Educatie
  Het klassikaal aanbieden van informatie en voorlichting over sociale veiligheid. Het belangrijkste doel is collectieve preventie. Het betekent gebruik maken van Sociaal Veilige School-activiteiten richting leerlingen, het team, de ouders en andere betrokkenen. De (succesvolle) activiteiten neemt u op in het schoolbeleid.

 3. Omgeving
  Het zodanig inrichten van de fysieke en sociale omgeving dat het de Sociaal Veilige leefstijl van kinderen en medewerkers bevordert.

 4. Beleid
  Hieronder worden afspraken, regels, protocollen, het monitoren en de handhaving verstaan. Als u veiligheid opneemt in het schoolbeleid, draagt dat bij aan structurele aandacht voor sociale veiligheid.

“De school speelt een belangrijke en waardevolle rol. De school moet
een Sociaal Veilige basis zijn voor leerlingen en personeel
”.
Terug naar de inhoud