Pesten algemeen - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Pesten algemeen

Ouders-Leerlingen > Ouders
Iedere ouder wil zijn of haar kind(eren) gelukkig zien zoals de onderstaande afbeelding, en dus ook op school. Helaas lukt dat niet altijd om welke reden dan ook. Dan is het nodig dat de al bestaande samenwerking tussen de ouders en school wordt geïntensiveerd.
PosterVO1
Pesten
We worden overspoelt voor het woord “pesten”. Echter, pesten is een klein onderdeel van de totale sociale veiligheid, maar een dusdanige ongewenste omgangsvorm dat het de sociale veiligheid in gevaar kan brengen. Daarom praten wij niet meer over alleen over pesten, maar over de sociale veiligheid op school. Maar is het nu zo dat uw kind toch te maken heeft met pesten? Dat kan omdat het gepest wordt, of omdat het pest, of omdat hij/zij ziet dat er gepest wordt in de klas. Dan hebben wij voor u de volgende aanbevelingen.

Aanbevelingen voor de ouders van de leerling die de dupe zijn van pesten:
 • Toon medeleven en begrip. Neem het verhaal van uw kind serieus. Uw kind moet weten dat het er niet alleen voor staat;
 • Krijg duidelijk beeld van wat uw kind voelt, om in te schatten hoe ernstig de situatie wordt ervaren;
 • Benadruk de positieve kanten van uw kind om het zelfvertrouwen een impuls te geven;
 • Bespreek welke oplossingen uw kind zelf zou willen;
 • Ga uw kind niet over-beschermen. Het kan gebeuren dat de pesterijen dan toenemen;
 • Laat u niet direct leiden door emoties, houdt het hoofd koel;
 • Pesterij met agressie bestrijden dient geen enkel doel!
 • Zorg voor een goede samenwerking met de school en maak/bespreek samen met hen een/het behandelplan.
 • Onderneem geen stappen zonder uw kind eerst daarover in te lichten of het een en ander zelfs eerst met hem of haar te bespreken.

Aanbevelingen voor de ouders van leerlingen die ongehoord gedrag vertonen:
 • Praten, praten en nog eens praten. Alleen bij een open relatie tussen ouder en kind zal het kind in staat zijn om zijn “zonden” op te biechten. Ga op zoek naar de oorzaken van zijn of haar pestgedrag;
 • Leer uw kind om op een vriendelijke manier met andere kinderen om te gaan. Als dat niet wordt aangeleerd, blijft het ongehoorde gedrag voor altijd een probleem. Dat wordt dan zijn/haar “plek” in de maatschappij;
 • Maak uw kind bewust van datgene wat hij of zij aanricht bij de ander;
 • Maak uw kind duidelijk dat hij/zij door het ongehoorde gedrag minder populair is dan hij of zij zelf denkt;
 • Benadruk juist zijn/haar de eigen capaciteiten en sterke kanten! Wellicht dat die capaciteiten en positieve kanten beter ingezet kunnen worden om tot een prettig en succesvol burger op te groeien;
 • Bevorder het contact met de school in een open en eerlijke relatie. Voorop staat een goede oplossing voor beide partijen. Het gaat niet om een winnaar en een verliezer. Onderstreep de doelstellingen en maatregelen van de school en stem hiermee in.

Aanbevelingen voor ouders van leerlingen die vertellen dat anderen worden gepest:
 • Als u thuis van uw zoon of dochter hoort dat er wordt gepest op school, zie dit als een signaal en ga dan naar de leerkracht/mentor van uw kind om dit signaal aan te geven. Immers, een leerkracht/docent kan niet alles zien wat er gebeurt op school.

Komt u er niet uit met de school? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen kijken of er oplossingen zijn via een bemiddelingsgesprek.
Terug naar de inhoud