Privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN STICHTING VEILIG ONDERWIJS

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die STICHTING VEILIG ONDERWIJS verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs, klanten, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je vrijwilliger, donateur, klant, sponsor, deelnemer of anderszins geïnteresseerde wordt van STICHTING VEILIG ONDERWIJS, of om een andere reden persoonsgegevens aan STICHTING VEILIG ONDERWIJS verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke:
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Naam: Stichting Veilig Onderwijs
  Bezoekadres: Manitobadreef 11, 3565CH Utrecht
  KvK-nummer: 30227884
  Contact: contact@stichtingveiligonderwijs.nl
  De functionaris verwerking persoonsgegevens is bereikbaar via het bovenstaand e-mailadres op de website.
  
 2. Welke gegevens verwerkt Stichting Veilig Onderwijs en voor welk doel:
  2.1. In het kader van jouw vrijwilligersfunctie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
  b) adresgegevens eventueel postadres;
  c) telefoonnummer, e-mailadres.
  d) Toestemming ouders indien vrijwilliger jonger is dan 16 jaar

2.2. STICHTING VEILIG ONDERWIJS verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

2.2.1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor contact met de Maatschappelijke Stage, verder te noemen MaS-vrijwilligers en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden voor werkzaamheden t.b.v. de MaS en vrijwilligers;

2.2.2. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van STICHTING VEILIG ONDERWIJS;

2.2.3. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen;

2.2.4. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om betalingen voor het donateurschap aan STICHTING VEILIG ONDERWIJS met eventueel jaarlijks te kunnen continueren.

2.2.5. Business cards of visitekaartjes worden de gegevens alleen gebruikt voor het doel waar het voor ontvangen is.

2.2.6 Business cards en visitekaartjes

2.3 Je persoonsgegevens worden tot uiterlijk vijf jaar na afloop van de overeenkomst/evenement gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met STICHTING VEILIG ONDERWIJS en je te informeren over de ontwikkelingen van STICHTING VEILIG ONDERWIJS.

2.4 E-mail berichtgeving: STICHTING VEILIG ONDERWIJS gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over STICHTING VEILIG ONDERWIJS. Afmelding voor deze e-mailing is te allen tijde mogelijk via het contactformulier op de website;

 1. Bewaartermijnen:
  3.1. STICHTING VEILIG ONDERWIJS verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid bij STICHTING VEILIG ONDERWIJS en maximaal vijf jaar na afloop van het evenement. Aansluitend worden uw gegevens vernietigd.
  3.2. Uw bedrijfsgegevens worden tot uiterlijk vijf jaar na afloop van de overeenkomst/evenement gebruikt om u te vragen naar de ervaringen met STICHTING VEILIG ONDERWIJS en u te informeren over de ontwikkelingen van STICHTING VEILIG ONDERWIJS.
 2. Beveiligingsmaatregelen en bewerker(s):
  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft STICHTING VEILIG ONDERWIJS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt STICHTING VEILIG ONDERWIJS geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker(s) dan een interne vrijwilliger.
 3. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
  5.1 Via de administratie van STICHTING VEILIG ONDERWIJS kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. STICHTING VEILIG ONDERWIJS zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop STICHTING VEILIG ONDERWIJS je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming met behulp van het contactformulier op de website.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden
  gericht aan ons met behulp van het contactformulier van onze website.
 4. Wijzigingen:
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.