Extern vertrouwenspersoon belangrijk klankbord

De kracht op het gebied van sociale veiligheid van een school wordt bepaald door de mensen die er werken, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Het schoolbeleid, de integriteit, de omgang met elkaar en de wijze van communiceren zijn van groot belang voor het realiseren van een gezonde en veilige werkplek.

Pauline Bregman-Bakker

door Pauline Bregman-Bakker, vertrouwenspersoon Stichting Veilig Onderwijs

Ongewenste omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld ‘pesten’ en integriteitschendingen doen grote schade aan leerlingen, medewerkers en de school. De externe vertrouwenspersoon is in dit verband een zeer belangrijk klankbord.

Lees het volledige artikel

In ons kwartaalblad staan nieuws- en achtergrondverhalen. Daarnaast bevat het magazine artikelen met verhalen uit de praktijk.

U kunt het gratis magazine aanvragen via contact@stichtingveiligonderwijs.nl