ANBI Status

Stichting Veilig Onderwijs heeft een ANBI status. Hieronder kunt u onze documentatie inzien.

KVK- nummer :

RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel

Bezoekadres

Telefoonnummer

Rekeningnummer

Eerste inschrijving
handelsregister

Datum akte van oprichting

Activiteiten

30227884

818189423

Stichting

Stichting Veilig Onderwijs

Gemeente Maarssen

Kaap Hoorndreef 66-67, 3563 AV, Utrecht

085-0047947

NL76RABO 0135 396719

04-07-2007

02-07-2007

SBI-code: 8560 – Dienstverlening voor het onderwijs
Het geven van informatie, advies en ondersteuning voor ouders en scholen ter
bevordering het onderwijs zo veilig mogelijk te maken.

Basis documentatie

Jaarverslag en Financieel overzicht 2022

Jaarverslag en financieel overzicht 2021

Jaarverslag en financieel overzicht 2020

Financieel overzicht vóór 2020