Nieuws - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Nieuws

Over ons, SVO

Geef je leerlingen een stem.
Speak UP! is een app waarmee leerlingen zowel de goede als de slechte dingen kunnen rapporteren die op en rond hun scholen gebeuren. Het biedt uw school tevens een hulpmiddel om zowel de positieve als de negatieve incidenten die de leerlingen melden, vast te leggen en te beheren.  Alle rapporten worden verwerkt in een beheersysteem dat toegankelijk is voor de school.

Het werkt als volgt:
Een leerling wordt gepest , of er is sprake van geweld of misbruik, of een andere student ziet dat een medestudent wordt blootgesteld aan dit soort gedrag.
 • De leerling logt in op de Speak UP! App via zijn/haar smartphone of laptop.
 • De leerling beschrijft het incident en meldt de locatie waar het plaatsvond. De student krijgt ook de mogelijkheid om een afbeelding of screenshot te uploaden, wanneer dit passend is.
 • Het rapport is nu klaar en de leerling verstuurt heel eenvoudigweg het rapport.
 • Ze kunnen het rapport verzenden geheel anoniem of met hun naam als bijlage.
 • Het rapport wordt ontvangen door het systeem en de door de school aangewezen persoon wordt op de hoogte gebracht dat er een rapport is binnengekomen.
 • De coördinator logt in op het Speak UP! systeem en bekijkt het rapport. De coördinator kan dan  een beslissing nemen hoe men het best op dit rapport kan reageren. Bijvoorbeeld of er verdere informatie of assistentie vereist is, en kan antwoorden op de persoon die het rapport heeft ingediend, zelfs als die persoon het rapport anoniem heeft ingediend.
 • Alle rapporten worden geregistreerd, zodat de aangewezen personen op de school een rapport krijgen van alle incidenten, waar ze zijn gebeurd en welke acties zijn ondernomen.
  De school beslist zelf wie toegang heeft tot deze informatie.

  Hoe maakt u verbinding met Speak UP!
  • Uw school sluit een overeenkomst met Speak UP!
  • Het abonnement wordt per gebruiker op jaarbasis in rekening gebracht en is afhankelijk van de gekozen diensten.
  • Na het ondertekenen van de over- eenkomst! zal Speak UP! uitnodig- ingscodes versturen zodat iedereen zich kan aanmelden.
  • Speak UP!! levert tevens onders- teunend materiaal dat verspreidt kan worden in de school, inclusief posters en ander “aan de slag” - informatie.


  In 2018 worden er twee nieuwe services gelanceerd: Stand UP! wat een “podium” is voor uw studenten. Waar zij hun ervaringen kunnen delen, advies kunnen geven, anderen kunnen inspireren om iets te doen of gewoon iets nieuws te leren; en Learn UP!, een bibliotheek met relevante educatieve programma’s en cursussen waaruit de school kan kiezen, volgens hun eigen interessegebied. Learn UP! is ontwikkeld in samenwerking met het Non-Violence Project dat al 25 jaarcursussen en voorlichting heeft gegeven over geweldpreventie en waaraan inmiddels ruim acht miljoen leraren, studenten, sportcoaches en vrijwilligers hebben deelgenomen.

Speak UP! heeft inmiddels vele prijzen gewonnen voor de app, waaronder prijzen voor het bieden van de beste innovatieve oplossing voor het creëren van een gevoel van veiligheid in scholen en sociale relaties.
         
           Speak UP! wordt ondersteund door de Europese Commissie.
U kunt hier de bovenstaande brochure downloaden.
                          Voor meer informatie Klik HIER
Op 1 februari 2018 heeft onze directeur Els Hendrikse een bezoek gebracht op het Speelleercentrum, ook wel Integraal Kindcentrum genoemd, De Wijde Wereld te Uden.
Daar heeft ze kennisgemaakt met de directeur Jos van Zutphen. De heer van Zutphen heeft Els een rondleiding gegeven door zijn school. “Het speelleercentrum heeft een grote indruk op mij achtergelaten” aldus Els Hendrikse. Het speelleercentrum ligt op een mooie locatie in Uden en is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.
Voor iedere leeftijd is er een afdeling en door het kleurgebruik straalt het gebouw rust uit. Ook het spelen buiten is mooi en veilig gesitueerd. “De opzet van het speelleercentrum straalt een sterke sociale veiligheid voor kind en leerkracht uit” vindt Els. Wij danken de heer van Zutphen, zijn team en kinderen voor de gastvrijheid en wensen hen een mooie en veilige toekomst. Natuurlijk zijn er meer scholen die als voorbeeld zouden kunnen dienen als het gaat om sociale veiligheid. Bent u van mening dat andere scholen van u kunnen leren op dit vlak? Neem dan contact met ons op. Er is plaats voor u in ons magazine.
Prijsuitreiking van de wensboom 2017/2018 bij Maarssen On Ice. De lokale krant schreef daar een prachtig stuk over.
Terug naar de inhoud