Gratis bestellen bij Stichting Veilig Onderwijs - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Gratis bestellen bij Stichting Veilig Onderwijs

WEB-shop > Gratis verspreiding
Predicaat Sociaal Veilige School.

De Sociaal veilige School.
De Sociaal Veilige School is een praktische werkwijze. De Sociaal Veilige school ondersteunt u om structureel bij te dragen aan een Sociaal Veilige leefklimaat van leerlingen en medewerkers van uw school. De Sociaal Veilige school gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. Het gaat er om de tijd en aandacht op het gebied van sociale veiligheid op de meest effectieve manier in te zetten.

Ja
Nee


Op een school
Ouder(s)/Verzoger(s)
Voor een bedrijf
Voor een Instelling / Stichting / Vereniging
Een leerling
Anders
Tip

Tip

Terug naar de inhoud