Wie of wat is Stichting Veilig Onderwijs?

Stichting Veilig Onderwijs begeleidt scholen, schoolbesturen, docenten, studenten, leerlingen en ouders in het creëren van een veilig schoolklimaat. De stichting heeft daarvoor diverse experts in dienst. Zij adviseren scholen en onderwijsinstellingen in de aanpak van onder meer agressie, discriminatie en pesten. De experts ook geven advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen.

Hoe zullen wij helpen?

Stichting Veilig Onderwijs is sinds 2007 actief bezig met het helpen van scholen en gemeenten om een veilig leerklimaat te waarborgen. Dit doen wij niet door een vaste methode, maar door te kijken naar de behoeftes en kernwaarden van de scholen. Daaraan koppelen wij dan een gepaste specialist. Wij hebben onder meer samengewerkt met het Ministerie van Onderwijs om de wetgeving rondom veilig onderwijs vorm te geven.

Stichting Veilig Onderwijs brengt ieder kwartaal een magazine uit met achtergrondartikelen over scholen en onderwijsinstellingen en hun veiligheidsbeleid. De afgelopen jaren hebben we in het magazine al vele initiatieven en projecten voor een veilig schoolklimaat onder de aandacht gebracht. Scholen ontvangen dit magazine op aanvraag. Ook een artikel over uw inzichten rondom veilig onderwijs zetten wij graag in het magazine.

Mocht u interesse hebben in een partnerschap met Stichting Veilig Onderwijs, dan nodigen wij u van harte uit om via manager@stichtingveiligonderwijs.nl contact op te nemen voor een gesprek met onze directrice Els Hendrikse.

Stichting Veilig Onderwijs is een SBB-erkend leerbedrijf, dus wij bieden ook stageplekken!