Wat is mediation en wat doet het?

Ieder schoolbestuur wil graag dat haar school een veilige haven is voor haar leerlingen met hun ouders, maar ook voor haar personeel en een ieder die betrokken is bij de school. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van inzicht ontstaat wat uitloopt tot een conflict.

door Els Hendikse, directrice Stichting Veilig Onderwijs

Vaak denkt men dan dat een juridische procedure de enige oplossing is, terwijl dat vaak juist een averechtse werking heeft.

Uiteraard is dat niet in het belang van de leerling, het personeel of andere betrokkenen. Bovendien is het een hele dure en lange weg die bewandelt gaat worden, met veelal een uitspraak die niet de uitkomst biedt die men verwacht. Het kan zelfs leiden tot een verlies voor alle partijen, waarvan een leerling, een personeelslid of een andere betrokkene de dupe kan zijn.

Dit alles terwijl het in de meeste gevallen niet de bedoeling is om met elkaar de strijd te voeren, maar juist om samen te werken. En dat is een goed streven, want samenwerking is de brug naar een sociaal veilige school. Stichting Veilig Onderwijs is daarom tegen juridisering in en met het onderwijs.

Lees het volledige artikel

In ons kwartaalblad staan nieuws- en achtergrondverhalen. Daarnaast bevat het magazine artikelen met verhalen uit de praktijk.

U kunt het gratis magazine aanvragen via contact@stichtingveiligonderwijs.nl