Voor en met gemeenten - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Voor en met gemeenten

Scholen - Gemeenten
Preventief Praktisch Kostenbesparend
 
 
Onderwijsinspectie en Gemeenten waaronder scholen, politie en jeugdzorg ressorteren met daarbij de ouders[1] zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sociaal veilig schoolklimaat op alle scholen in Nederland. De wet sociale veiligheid verplicht scholen om een actief sociaal veiligheidsbeleid te voeren waarbij geen enkele uitzondering wordt gemaakt wat voor soort school of religie wordt gevoerd. Het is voor alle leerlingen en voor het onderwijs in het algemeen prettig als alle hierboven genoemde instanties met elkaar kunnen samenwerken of zelfs moeten samenwerken voor een sociaal veilige school. De sociale veiligheid op scholen wordt onder andere bepaald door het aantal incidenten in en rondom de school. Het is daarom van belang dat preventief om een goede incidentenlijst bij te houden en te monitoren, zodat het beleid, die u samen schrijft met Stichting Veilig Onderwijs, op die punten bijgesteld kan worden en uitvoerbaar blijft voor iedereen die betrokken is met het onderwijs en dus ook u als gemeente. Als scholen ondersteuningsvragen hebben, zijn de casussen die daaraan ten grondslag liggen niet alleen gerelateerd aan schoolse zaken maar kunnen ook in het gezin en mogelijk elders hebben plaatsgevonden zoals op het sportveld en andere hobbyclubs. Met de samenwerking van de instanties en scholen gaat een preventieve werking vanuit en daaruit voortvloeiend is het praktisch en kostenbesparend.

[1] Met ouders worden ook verzorgers bedoeld.

Stichting Veilig Onderwijs is er voor u als gemeente
 
Stichting Veilig Onderwijs is er niet alleen voor scholen maar ook voor u als gemeente om samen te onderzoeken waar het voor de uitvoering van de wet veiligheid op school, -nog- beter kan. Het is van groot belang dat u als gemeente een beter zicht heeft op de kwaliteit en de sociale veiligheid van de scholen in uw gemeente. Stichting Veilig Onderwijs helpt gemeenten op allerlei manieren om het onderwijs sociaal veilig te maken. We geven advies en hebben kennis over wat goed werkt op alle scholen die lesgeven aan mensen van 2 tot en met het volwassenonderwijs in iedere gemeente. Wij stellen het sociaal veiligheids- beleid op, monitoren dit en evalueren het gebruik. En uiteraard stellen we het voor u ontwikkelde beleid bij of adviseren waar nodig, zodat het beleid altijd actueel uitvoerbaar is. Natuurlijk kunt u als gemeente ook gebruik maken van al onze andere diensten.
 
Stichting Veilig Onderwijs is de partner van iedere gemeente.

Wij doen dat door:
 
  • bij de ontwikkeling van een heldere visie over samenwerking tussen gemeenten en haar scholen;
  • te zorgen dat de wethouder onderwijs met de ambtenaren vanuit deze visie werken;
  • u op een optimale manier kan samenwerken in het belang van leerlingen, jong en oud.

Gemeentelijke subsidie voor onze diensten
 
Stichting Veilig Onderwijs wordt momenteel veel benaderd door gemeenten. Zij delen ons mede dat zij, met ingang van het schooljaar 2019/2020, subsidies zullen verstrekken aan de scholen in hun gemeente voor het afnemen van onze diensten. Gemeenten kunnen ook een dienstverleningsovereenkomst met Stichting Veilig Onderwijs aangaan. Dan kan de Stichting Veilig Onderwijs alle scholen in de gemeente begeleiden en voorzien van het “Predicaat Sociaal Veilige School”.
 
 

Wij willen uw gemeenten hierover de komende tijd actief informeren maar natuurlijk kunt u ons ook benaderen.
   
 

 
 
Terug naar de inhoud