Uitgever DNB Groep B.V. - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Uitgever DNB Groep B.V.

Over ons, SVO

Beste ondernemers, adverteerders en sponsoren,

DANK U WEL;

Ja, wij zijn u als ondernemer, adverteerder of sponsor zeer dankbaar dat u Stichting Veilig Onderwijs steunt door uw reclameboodschap in ons drukwerk te laten plaatsen door DNB Groep B.V.

Stichting Veilig Onderwijs heeft als opdrachtgever al ruim elf jaar een uitstekende en plezierige samenwerking met DNB Groep B.V. Zij verzorgt voor ons de acquisitie voor advertenties in ons magazine, drukt onze anti-pestcertificaten en onze posters.  Op deze wijze maakt DNB Groep B.V. het voor ons mogelijk dat wij zowel scholen, ouders, leerlingen, maar ook centra voor jeugd en gezin (CJG) en alle andere die daar behoefte aan hebben, kunnen bereiken. Zo kan iedereen gebruik maken van de informatie en het materiaal dat wij gegarandeerd aan alle aanvragers verstrekken. Door uw bijdrage maakt u het voor ons mogelijk onze werkzaamheden voort te zetten, namelijk: Het pesten in het onderwijs tegen te gaan en te komen tot een veilig schoolklimaat!


Vriendelijke groet,
Namens het bestuur en medewerkers van Stichting Veilig Onderwijs.

     Els Hendrikse             Peter van Duijl
  Directeur                      Secretaris


Samenwerking met DNB Groep B.V.
DNB Groep B.V. is een uitgeverij die zich o.a. richt op het ontwikkelen van educatieve uitgaven. Het uitgangspunt van DNB Groep B.V. is dat zij printuitgaven ontwikkelen en drukken ten behoeve van verschillende organisaties. DNB Groep B.V. richt zich daarbij op stichtingen en verenigingen gericht op de bevordering van een veilig en aangenaam school- en leerklimaat. In opdracht van Stichting Veilig Onderwijs verzorgt DNB Groep B.V. de volledige acquisitie van advertenties in de printuitgaven. DNB Groep B.V. is elf jaar een betrouwbare partner in de verzorging van alle printuitgaven voor Stichting Veilig Onderwijs en draagt zorg voor de acquisitie van advertenties in het magazine. Daarnaast printen zij de anti-pestcertificaten, folders en posters, die ook een belangrijk middel zijn om de doelgroep te bereiken.

Sponsor Publicatie Concept
Publicaties kunnen kosteloos worden verzorgd door middel van het SponsorPublicatieConcept ontwikkeld door DNB Groep B.V. Dankzij dit initiatief heeft de samenwerking tussen Stichting Veilig Onderwijs en DNB Groep B.V. tot stand kunnen komen. Het SponsorPublicatieConcept stelt stichtingen en verenigingen in staat om hun budget te richten op het bereiken van hun doelstellingen zonder dat het budget aan marketing hoeft te worden gespendeerd. DNB Groep B.V. zorgt voor een compleet marketingconcept, waarbij de opdrachtgever geheel wordt ontzorgd. DNB Groep B.V. ontwikkelt de printuitgaven van A tot Z en zorgt voor de distributie bij de juiste partijen.

Adverteerders en DNB Groep B.V.
Als adverteerder bereikt u een breed publiek; zowel de (basis-)scholen, leerlingen, ouders als hulpverleners. Voor de totstandkoming van de printuitgaven met behulp van DNB Groep B.V. is Stichting Veilig Onderwijs voor een groot deel afhankelijk van adverteerders. Het voornaamste streven van Stichting Veilig Onderwijs is pesten in het onderwijs tegen te gaan en zorg te dragen voor een veilig school- en leerklimaat. Met behulp van adverteerders kan DNB Groep B.V. het marketingplan ontwikkelen en ten uitvoer brengen in de vorm van het drukken van magazines, folders, posters en de eerder genoemde anti-pestcertificaten. Wanneer u interesse heeft in het afnemen van een advertentie in een publicatie van Stichting Veilig Onderwijs kunt u contact opnemen met DNB Groep B.V.
Contactgegevens:
DNB Groep B.V.
Postbus 204
9600 AE  HOOGEZAND
Telefoonnummer: 0598-398800
Fax nummer      : 0598-393399

Terug naar de inhoud