SER: onderwijs moet van hogere kwaliteit worden

‘Onderwijs van hoge kwaliteit is nodig om alle kinderen gelijke kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen. Juist nu we de coronacrisis achter ons laten’. Dat staat in het advies Gelijke kansen in het onderwijs.

Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen van de Sociaal-Economische Raad (SER). De Raad analyseerde de oorzaken en gevolgen van kansenongelijkheid en signaleert dat de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs onvoldoende is.

‘De onderwijsprestaties van leerlingen op het gebied van taal en rekenen zijn in de afgelopen jaren afgenomen. Ook bestaan er grote knelpunten, zoals lerarentekorten, een te grote werkdruk, te volle klassen, te grote verschillen in kwaliteit tussen scholen en van schoolleiders.

Daarom is het van belang om de investeringen in het onderwijs te koppelen aan de kwaliteit. Bovendien kan het systeem van vroege selectie van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor kansenongelijkheid zorgen’, staat in het advies dat op 18 juni is gepubliceerd.

‘De coronacrisis heeft de bestaande kansenongelijkheid tussen kinderen en jongeren vergroot. Kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond ervaren in grotere mate de negatieve effecten van de maatregelen die vanwege corona zijn genomen in het onderwijs. Zo is de kloof vergroot tussen kinderen met een stimulerende en faciliterende thuisomgeving en kinderen die dat ontberen’, concludeert de Raad.

Acht belangrijke voorwaarden

De SER, de belangrijkste adviesraad voor regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken, komt met een samenhangend pakket aan aanbevelingen om kansengelijkheid te bevorderen. Daarbij is een hogere kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs cruciaal:

  • Investeer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het lerarentekort aan.
  • Zorg voor betere randvoorwaarden voor leraren, zoals kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk, meer tijd.
  • Zorg ervoor dat het moment ​van selecteren in basis- en voortgezet onderwijs voor de jongeren die dat nodig hebben wordt verlaat.
  • Combineer een brede brugklas met voldoende differentiatiemogelijkheden tussen leerlingen.
  • Zorg voor diversiteit en inclusie in de klas, passende ondersteuning voor alle leerlingen, een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden en een breed netwerk voor alle leerlingen.
  • Benut digitale middelen in de klas optimaal, stimuleer een gezonde leefstijl, heb meer aandacht voor barrières bij in- en doorstroom in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.
  • Zorg voor betere studie- en arbeidsmarktinformatie voor jongeren en hun ouders zodat zij kiezen voor kansrijke studierichtingen waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt.

En zorg er tenslotte voordat jongeren die met minder kansen de arbeidsmarkt betreden, de mogelijkheid krijgen opgelopen achterstand in te halen en toegang kunnen krijgen tot een baan met ontwikkelperspectief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *