Resultaten vijf jaar Wet Passend Onderwijs

In de zomer van 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. Voor de evaluatie van proces en resultaten werd een consortium van onderzoeksinstituten en universiteiten gevraagd een grootschalig evaluatieprogramma uit te voeren.

door redacteur Marc Boss

Voorjaar 2020 wordt de eindrapportage daarvan verwacht. Die rapportage is wat vervroegd, omdat er maatschappelijk en politiek behoefte bestaat kennis te nemen van en te discussiëren over de resultaten.

Passend onderwijs houdt de gemoederen in en rond onderwijs onverminderd bezig. Wat is er van alle (goede) bedoelingen terecht gekomen? De laatste tussenrapportage (de vijfde stand van zaken) uit 2019 geeft vermoedelijk al een goed beeld. De conclusies in de eindrapportage zullen waarschijnlijk niet al te veel afwijken van deze tussenstand.

Lees het volledige artikel

In ons kwartaalblad staan nieuws- en achtergrondverhalen. Daarnaast bevat het magazine artikelen met verhalen uit de praktijk.

U kunt het gratis magazine aanvragen via contact@stichtingveiligonderwijs.nl