Gebruikersvoorwaarden

1. Stichting Veilig Onderwijs heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website en geeft 99,9% garantie betreffende onder meer de volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze website.

2. Aansprakelijkheid:

a. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het (verkeerd) gebruik van informatie van deze website.

b. In geen enkel geval zal de organisatie aansprakelijk zijn voor schade geleden door u of iemand anders, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg zijn van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van deze site.

3. Verwijzingen of hyperlinks:

a. Verwijzingen of Hyperlinks naar de andere websites die niet het eigendom zijn van de organisatie, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. De gelinkte websites hebben (mogelijk) hun eigen Gebruikersvoorwaarden.

b. Het verzoek om uw link te plaatsen zal door de organisatie worden overwogen.

4. De informatie zoals foto’s en het logo van de organisatie die op deze site staan mogen niet vrij verspreid worden zonder nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van de organisatie.

5. Video en Foto’s

a. Van het videomateriaal op Youtube of website van Fractal Productions behoren de rechten toe aan Stichting Fractal Productions (©2013-2017SFP). Voor gebruik neemt u contact op met Stichting Fractal Productions.

b. Alle vormen van gebruik of uitgave zijn niet toegestaan zonder de organisatie daar schriftelijke toestemming heeft gegeven en vooraf wordt geïnformeerd op welke wijze de informatie wordt gebruikt.

c. De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met communicatie@stichtingveiligonderwijs.nl.

6. Brieven en E-mail:

a. Berichten die door de organisatie worden ontvangen zullen in vertrouwen behandeld worden.

b. Brieven en E-mailberichten zonder afzender worden gelezen en daarna gearchiveerd zonder dat het onderzocht wordt op waarheidsbevinding.

c. Brieven en E-mailberichten worden niet op de website geplaatst zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver.

d. De publicaties op deze website worden in overleg met de schrijver voorzien van naam en/of E-mailadres of dat het anoniem wordt geplaatst.

©Stichting Veilig Onderwijs