Over Ons

Stichting Veilig Onderwijs is een landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over sociaal veilig onderwijs. Wij begeleiden sinds 2007 scholen en onderwijsinstellingen om een veilig en prettig leerklimaat te bevorderen. Wij werken daarvoor met diverse experts. Zij adviseren over preventie en aanpak van onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en ongewenst gedrag (pesten). Zij geven tevens advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen. De experts gaan in hun adviezen uit van de wensen en de behoeften van de scholen en de actuele schoolpraktijk.

Wij werken voor de wetgeving Veilig Onderwijs samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

“Ieder kind moet zich veilig voelen op school ongeacht zijn of haar geaardheid, geloofsovertuiging, opvoeding en mening”

– Els Hendrikse, directrice Stichting Veilig Onderwijs

Wij brengen ieder kwartaal het magazine Sociaal Veilig Onderwijs uit met achtergrondartikelen over scholen en onderwijsinstellingen en hun veiligheidsbeleid. De afgelopen jaren hebben we in het magazine al vele initiatieven voor een veilig schoolklimaat onder de aandacht gebracht. Deze magazines worden dankzij de DNB groep en de sponsoren, die het drukwerk mogelijk maken, gemaakt en verstuurd.

Veel scholen ontvangen ons magazine. Wij maken daarin graag ruimte om uw inzichten rondom veilig onderwijs te delen. Uw inzichten kunt u sturen naar redactie@stichtingveiligonderwijs.nl.

Mocht u interesse hebben in een partnerschap met Stichting Veilig Onderwijs, dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek met onze directrice Els Hendrikse.

Met een aantal specifieke projecten stimuleren wij sociaal veilig onderwijs in Nederland.

Dat zijn: 
– De Sociaal Veilig-abonnementen
– De People Help the People- Award
– Het predicaat Sociaal Veilige School
– Het Goed Gedrag Certificaat

Waarom kiezen voor Stichting Veilig Onderwijs?

Wij hebben veel contacten met scholen, onderwijsinstellingen en docenten. Zij dienen bij ons een hulpvraag in en wij benaderen vervolgens een van onze experts. Onze experts gaan in hun begeleiding en adviezen nadrukkelijk uit van de wensen en behoeften van scholen en de actuele schoolpraktijk. Zij streven naar maatwerk. Wij bieden in nauwe samenwerking met onze experts diverse diensten aan om een veilig leerklimaat te bevorderen.

Onze diensten: 
– Coachen van teamleden en leerlingen
– Ondersteunen in de communicatie tussen ouders en school
– Schoolcounseling voor leerling en docent
– Externe vertrouwenspersoon
– Gezinsspecialist op school
– Observeren in de klas en op het schoolplein
– Verzorgen van workshops voor leerlingen
– Verzorgen van ouderavonden
– Workshop Hoe om te gaan met Veilig Thuis-meldingen
– Cursus Beleid Sociaal Veilige School
– Cursus De Sociale veiligheidscoördinator