Onderzoeken starten en onderzoeken continueren - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Onderzoeken starten en onderzoeken continueren

Ik wil jullie helpen
SVO heeft een onderscheidend vermogen.

Stichting Veilig Onderwijs onderscheidt zich van andere aanbieders door het materiaal wat zij de scholen aanbieden te wijzigen wanneer er significante ‘veranderingen’ plaatsvinden of dat landelijke trends dat noodzakelijk maken. Maar materiaal veranderen gaat niet zomaar, daar zijn gedegen onderzoeken voor nodig -veel onderzoek- om uiteindelijk dat te krijgen waar scholen al jarenlang te vergeefs op wachten van de overheid.
De zes onderscheidende onderzoeken
 
Stichting Veilig Onderwijs heeft voldoende materiaal voor handen waarmee scholen daadwerkelijk mee uit de voeten kunnen. Echter zijn er nog openstaande vragen waar wij graag onderzoek naar willen doen op het gebied van:

 1. Feedback leerkracht-leerling;
  welke interventies zijn passend en welke niet?

 2. Respect (op seksuele geaardheid);
  Hoe kan de school omgaan met seksuele verschillen? Denk hierbij als een leerling aan zijn klasgenoten graag wil uitleggen waarom hij twee mama’s of twee pappa’s heeft of een leerling/leerkrachten die zelf worstelen met hun geaardheid op welke school dan ook.

 3. Zelfbeschadiging;
  Hoe kan de leerkracht omgaan met een leerling die zichzelf lichamelijk letsel -wil- toebrengt? Hoe kan een leerkracht dit signaleren en vooral, waarom doet een leerling dat.

 4. Digitaal pesten;
  Hoe gebeurt dat en wat is er tegen te doen?

 5. Multiculturele samenleving;
  Denk hierbij aan onze Nederlandse samenleving en de vele kinderen van vluchtelingen, die ook rechten hebben op een toekomst zoals omschreven in het ‘Internationaal Verdrag Inzake De rechten Van Het Kind’ welke de Nederlandse regering ondersteunt en heeft ondertekend.

 6. Ouderbetrokkenheid.
  Op welke wijze communiceert u met de ouders en wat verwacht u van de ouders.
Wilt u ook helpen op alle scholen het onderwijs sociaal veiliger te maken?
Dat kan! U kunt donateur worden door ons financieel te steunen.

 
Onze dank is groot!
Terug naar de inhoud