Een feestje, daar hoort een presentje bij - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Een feestje, daar hoort een presentje bij

12½ Jaar wedstrijd
Een feestje, daar hoort een presentje bij

Het is gebruikelijk dat men een jubilaris gaat feliciteren en dan is het niet ongewoon om ook een presentje te overhandigen. Dat kwam aan de orde in het wekelijks teamoverleg van de Stichting Veilig Onderwijs toen het over ons 12½ jarig jubileum ging. "Waarom draaien we het niet om," vroeg iemand. En zo werd het idee geboren de leerlingen en schoolteams te trakteren met ons 12½ jarig jubileum.
 
       Twaalf en een half jaar dienstbaarheid aan het sociaal veilig onderwijs
is wel een traktatie waard
 
Al snel kwam de vervolgvraag "Maar, hoe doen we dat” en het antwoord volgde direct "We schrijven een prijsvraag uit" met het aanvullen van een slagzin. Maar hoe krijg je iedereen zover om een slagzin te schrijven en in te sturen. Want scholen, leerkrachten en leerlingen, iedereen willen wij graag hierbij betrekken en dat valt samen met een themaonderdeel VERBINDEN. Maar dat zal niet iedereen in de pen doen klimmen en dus hebben wij een groot aantal sponsoren bereid gevonden om prijzen ter beschikking te stellen. Zo hebben we vele dagtrips voor de klassen/groepen/schoolteams en zelf splinternieuwe een fiets voor de leerlingen die mee willen doen. De hoofdprijs is een zeiltocht op een driemastschoener met een hele klas met begeleiding.

Zoals gezegd een slagzin met als thema verbinden. Maar dat vond het bestuur toch wel wat mager en voegde ook SOCIALE VEILIGHEID toe aan het thema van de slagzin. Immers zijn deze twee thema’s onomstotelijk aan elkaar verbonden omdat de één niet zonder de ander kan. Verder op de website kunt u daar meer over vinden.
De slagzinnen
 
De oervorm van een slagzinnenwedstrijd zoals wij die van vroeger kennen bestaat uit een voorgeschreven halve volzin die u mag aanvullen. De wat ouderen onder ons zullen zich dat ter degen herinneren. Stukje uit de krant of uit de verpakking knippen, aanvullen, postzegel er op en dan naar de brievenbus voor verzending. Vandaag de dag doen we dat eenvoudiger door het wedstrijdformulier op de website in te vullen en te versturen.
 1. Voor de individuele leerling:
  Iedereen in mij klas/groep is sociaal veilig omdat…

 2. Voor de individuele leerling:
  Ik verdien een nieuwe fiets omdat…

 3. Voor de klas of groep:
  Onze klas/groep is binnen en buiten de school sociaal veilig omdat…

 4. Voor schoolteams:
  Ons schoolteam zorgt voor Social Veilige School door…

 5. Voor Leerlingen Klas/Groep schoolteam:
  Vrije slagzin met als thema “Verbinden” en “Sociale veiligheid”
Gazelle fiets
De wedstrijd eindigt op zondag 15 maart 2020. De winnaars krijgen rechtstreeks bericht van het bestuur van Stichting Veilig Onderwijs. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. De stichting Veilig Onderwijs behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van de door u ingezonden slagzin.

Terug naar de inhoud