De school, je lust en je leven

Wim Overgaauw

Wim Overgaauw schrijft elk kwartaal onder de titel Je school, je lust en je leven een column in ons magazine. Hieronder het voorproefje van de column in magazine 2022-1, dat begin januari verschijnt.

Bewustwording

De Stichting Veilig Onderwijs streeft ernaar dat kinderen op school en in hun directe omgeving veilig zijn. Veilig zijn, houdt in dat je geen angsten hebt, je niet bedreigd voelt of niet lastig gevallen wordt door anderen. Die ‘anderen’ zijn kinderen en volwassenen, die in hun woordkeus, gebaren en in hun doen en laten niet van kinderen af kunnen blijven. En daardoor kinderen geestelijk schade kunnen toebrengen. Gelukkig zijn veel mensen alert om op de veiligheid van kinderen te letten en waar nodig actie ondernemen. Werken aan veiligheid voor kinderen blijft een aanhoudende zorg.

Maar nu het volgende. Het is een moeilijk punt in dit verhaal om het aan te kaarten. Het niet veilig voelen, begint eigenlijk al in de directe omgeving van het kind: en dat is thuis. Met grove woorden wordt het kind gedwongen iets te doen. Dat wordt niet gezien door ‘derden’, dus wordt er ook geen ruchtbaarheid aangegeven als het misgaat. Het kind krijgt onder druk te verstaan het niet aan anderen door te vertellen. Wat een angst om daarmee te leven! 

In sommige gezinnen is het schijnbaar normaal dat je uitgescholden wordt, als je iets verkeerds doet of iets niet snel genoeg gedaan wordt. Het kind krijgt dat met de paplepel ingegeven en het is dan eigenlijk ‘normaal’ gedrag geworden. Dat gedrag neemt het mee naar school en gebruikt het daar als iets dat normaal is. Dan wordt het een enorme opgave dat gedrag te resetten. Wie gaat het gesprek met de ouders aan om dit toch gevoelige onderwerp te bespreken?

Daarom lijkt het me een goede zaak, dat ouders tijdens een info-avond, geïnformeerd worden over het gedrag van hun kinderen. Vertel het de ouders in de hoop dat zij zich bewust worden van het effect van ongewenst taalgebruik en gedrag. Als het kind goed taalgebruik en gedrag meekrijgt, gebruikt het dat ook op school. Als er in het gezin opgelet moet worden op taalgebruik en gedrag, dan geldt dat ook voor sportclub, verenigingen en andere groepen waar kinderen bij elkaar komen. Omgaan in liefde, waardering en respect is een vroeg en langdurig leerproces.