ANBI informatie - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

ANBI informatie

Ik wil jullie helpen

Naam:

Stichting Veilig Onderwijs

Website:

www.stichtingveiligonderwijs.nl

RSIN nr:

8181.89.423

KvK info:

IBAN-nummer:

NL76 RABO 0135 3967 19

Postadres:

Manitobadreef 11 (1e Et)

3565 CH Utrecht

Telefoon:

0346-550655

E-mail:

Doelstelling:

Het voorkomen van pestgedrag tussen alle betrokkenen in het onderwijs, speciaal met oog op het kind in zijn of haar schoolomgeving. Een veilig schoolklimaat bevorderen voor alle betrokkenen, leerkrachten, ouders, schoolbestuurders, niet-onderwijzendpersoneel en alle die direct of indirect met de school te maken hebben. Dit alles in het belang van het kind en het onderwijs.

Beleidsplan:

Beleidsplan  2019-2020
Zie verder statuten, Huishoudelijk reglement

Bestuur:

Voorzitter: Mw E. Hendrikse

Penningmeester: Dhr. P.H. van Duijl

Secretaris: Dhr. P.H. van Duijl

Het bestuur ontvangt geen vergoeding, noch vacatiegelden.

Jaarverslagen:

Jaarrekening:

Terug naar de inhoud