Visie Stichting Veilig Onderwijs - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Visie Stichting Veilig Onderwijs

Over ons, SVO
T.A.V. LEERKRACHT:
Iedere leerkracht/docent heeft het recht om in een veilig schoolklimaat te werken. Volgens de Arbowet valt pesten onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Immers, een goed werkklimaat, draagt bij aan een veilig schoolklimaat.
T.A.V. HET KIND:
Wij onderschrijven het motto "het kind heeft recht op veilig onderwijs", artikel 19 en 28 uit het rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28).
Terug naar de inhoud