Betaal- en Donatiepagina - Stichting Veilig Onderwijs

MENU
Ga naar de inhoud

Betaal- en Donatiepagina

Ik wil jullie helpen
O M D A T:
Wij ons sterk maken voor een sociaal- en veilig onderwijs
ten aanzien van de onderstaande cijfers, die ronduit schokkend zijn!

  • Er gaan ongeveer 385.000 kinderen iedere dag met angst naar school omdat ze gepest worden;
  • Er zitten ongeveer 18.000 kinderen langer als vier weken achtereen thuis omdat zij om een
of andere reden niet naar school kunnen;
  • 1 op de 3 leerkrachten wordt gepest door collega’s, leidinggevende en/of leerlingen;
  • 1 op de 5 leerkrachten krijgt door te hoge werkdruk een burn-out;
  • Veel leerkrachten zitten ziek thuis omdat zij zich niet meer veilig voelen in het onderwijs;
  • Veel leerkrachten staan machteloos en stappen uit het onderwijs omdat zij geen handvatten
   van de overheid krijgen over hoe om te gaan met -digitaal- pesten, de multiculturele samenleving,
   respect m.b.t. geaardheid, zelfbeschadiging, ouderbetrokkenheid, collegialiteit en feedback.
           

Om de omvang, ernst en duur van deze problemen te bestrijden is wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe en betere methoden dringend noodzakelijk. Daarom willen we graag onderzoeken starten naar -digitaal- pesten, respect m.b.t.  geaardheid, zelfbeschadiging, ouderbetrokkenheid, collegialiteit en feedback,  want inmiddels zijn er over al deze onderwerpen veel  vragen waar de antwoorden van ontbreken, waardoor een breed maatschappelijk probleem groter is geworden en veel kinderen/leerlingen, leerkrachten, maar ook ouders dagelijks mee worden geconfronteerd. Voor deze onderzoeken is, zoals u zult begrijpen, veel geld nodig en daarom willen wij u vragen om donateur te worden van de Stichting Veilig Onderwijs om deze onderzoeken mede mogelijk te maken.

 
Donateur
 
Met structurele giften is ons werk verzekerd van een goede basis en het doen van onderzoeken. Je draagt op structurele manier bij aan het bestaan van Stichting Veilig Onderwijs en haar onderzoeken. Je helpt het onderwijs antwoorden te vinden op vraagstukken die nog openliggen, maar belangrijk zijn om het onderwijs sociaal veilig mogelijk te maken. Een belangrijke meerwaarde.

 
Gift
 
Met de giften die Veilig Onderwijs ontvangt kunnen meer onderzoeken doen, meer ouders en scholen helpen met de sociale veiligheid op maat. Elke euro draagt daar aan bij om het onderwijs sterker en sociaal veiliger te maken, zodat iedere leerling leert in een veilig schoolklimaat en iedere onderwijzer werkt in een veilig schoolklimaat.
De voordelen van donateur zijn:
We zijn ANBI, dus uw donatie en giften zijn aftrekbaar van de belasting. U helpt het onderwijs sociaal veilig te maken, doordat U bijdraagt aan noodzakelijk onderzoeken en aan een sociaal veilig onderwijsklimaat in het algemeen.

Rekeningnummer van SVO:
IBAN:  NL76 RABO 0135 3967 19
T.n.v.: Stichting Veilig Onderwijs
          MAARSSEN
KvK    : 30227884

Terug naar de inhoud