Missie Stichting Veilig Onderwijs - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Missie Stichting Veilig Onderwijs

Over ons, SVO
MeesterKinderen1

Het bevorderen van een veilig sociaal schoolklimaat en het voorkomen van ongehoord gedrag w.o. pestgedrag door alle betrokkenen, leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolbestuurders, niet –onderwijzend personeel, dan wel ondersteunend personeel en allen die direct of indirect bij de school betrokken zijn. Dit alles in het belang van het kind en het onderwijs. Om onze missie te volbrengen bevorderen we de samenwerking tussen alle hierboven genoemde betrokkenen. Dit doen wij door de betrokken partijen bewust te maken van gedrag. Wij bieden "de handvatten" om de sociale veiligheid op school te vergroten. Met onze handvatten voldoet iedere school aan de wet "Sociale Veiligheid op school".

Terug naar de inhoud