Enquête - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

Enquête

Informatie scholen
Onderzoek naar aanleiding van de Brochure Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school


van het ministerie van OCW

Wat is ervan terecht gekomen

Sinds augustus 2015 geldt de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid op school. Sedertdien hebben scholen 'Zorgplicht sociale veiligheid op school". Wat is ervan terecht gekomen?

Intussen hebben we Tweede Kamerverkiezingen gehad en een lange formatieperiode en sinds een paar maanden is onze nieuwe regering aan het werk met een nieuw 'akkoord'. Dat betekent ook nieuwe ministers. Wat is er overgebleven van het 'élan' waarmee de zorg voor de sociale veiligheid een paar jaar geleden is aangegaan?

Over dit thema willen we het -met name- hebben in het volgende nummer van ons SVO Magazine. We willen het dan vooral hebben over datgeen wat schoolbesturen, schooldirecties en onderwijzers bezighoudt met betrekking tot dit onderwerp.

Daarom enkele vragen:
Terug naar de inhoud