ANBI informatie - Stichting Veilig Onderwijs

Ga naar de inhoud

ANBI informatie

Ik wil jullie helpen

Naam:

Stichting Veilig Onderwijs

Website:

www.stichtingveiligonderwijs.nl

RSIN nr:

8181.89.423

KvK info:

IBAN-nummer:

NL76 RABO 0135 3967 19

Postadres:

MH Trompstraat 10 (1e Et)
3601 HT  MAARSSEN

Telefoon:

0346-550655

E-mail:

admin@stichtingveiligonderwijs.nl

Doelstelling:

Het voorkomen van pestgedrag tussen alle betrokkenen in het onderwijs, speciaal met oog op het kind in zijn of haar schoolomgeving. Een veilig schoolklimaat bevorderen voor alle betrokkenen, leerkrachten, ouders, schoolbestuurders, niet-onderwijzendpersoneel en alle die direct of indirect met de school te maken hebben. Dit alles in het belang van het kind en het onderwijs.

Beleidsplan:

Bestuur:

Voorzitter Dhr. G. van Beelen

Penningmeester: Mw. J. Mulder

Secretaris: Mw. J. Mulder

Het bestuur ontvangt geen vergoeding, noch vacatiegelden.

Jaarverslagen:

2014  2015  2016  2017

2014  2015  2016  2017

Balans:

Terug naar de inhoud